info
Rezervujte: 602 279 775 / info@ceskehory.cz (Ing. Aleš Vaníček)

Informace o ceně ubytování

Ceník ubytování

Ceník pokojů
Typ pokoje Popis pokoje Sezóna 2023-24
Standard (sociální zařízení na pokoji, společná kuchyň) 600,- Kč/osoba/noc
Optimum (sociální zařízení, kuchyňský kout na pokoji) 600,- Kč/osoba/noc
Slevy
Typ slevy Popis
Děti do 3 let 100Kč za pobyt
Děti do 6 let 50% sleva z ceny pokoje/os/noc
Děti do 10 let 10% sleva z ceny pokoje/os/noc
Přistýlka 50% z ceny ubytování příslušného pokoje

Cena nezahrnuje: ručníky, spotřebu el. energie - bude vyúčtována dle skutečné spotřeby a aktuálního ceníku dodavatele energií.
Cena zahrnuje: pobyt v penzionu na smluvenou dobu, DPH, povlečení, závěrečný úklid, voda, krbové dřevo, využití úschovny kol a lyží, parkování.

Cena nezahrnuje místní obecní poplatky (poplatek z rekreačních pobytů, poplatek z ubytovací kapacity), které se odvádí Obecnímu úřadu Jestřabí v Krkonoších, a ty jsou ve výši celkem:

  • • dospělí: 15,- Kč/osoba/noc;
  • • děti do 18, ZTP : 0,- Kč/osoba/noc.


Ceny jsou včetně DPH. Minimální délka pobytu 2 noci, jinak příplatek 20%.

Provozovatel neakceptuje použití platebních karet.

Ceník při rezervaci celé chaty v letním období (od května do září)

Rezervace celé chaty je možná pro 2 a více nocí. Cena za pronájem chaty stojí 11 000Kč za noc vč. DPH + poplatky obci za ubytované osoby (lůžkoviny již v ceně) + spotřeba el. energie - bude vyúčtována dle skutečné spotřeby a aktuálního ceníku dodavatele energií.

Rezervace v zimní sezóně na vyžádání přes email.
Rezervace a záloha

Požadujeme zálohu ve výši 50% při ubytování nad 4 noci nejpozději 30dnů před nástupem.
Při víkendových pobytech celé chaty požadujeme zálohu ve výši 50% nejpozději 14 dnů před nástupem.
V období prosinec-únor upřednostňujeme týdenní pobyty.

Způsob platby

Po odsouhlasení volného termínu a ceny zašle provozovatel hostu zálohovou fakturu na pobyt, kterou zaplatí host nejpozději do 5. pracovních dnů od doručení faktury, a to převodním příkazem na bankovní účet provozovatele, č. účtu 19-6057370237/0100 (Komerční banka).

Zaplacením zálohy host akceptuje tyto všeobecné podmínky. Při převodu zálohové částky si host uschová doklad o zaplacení, totéž platí při platbě poštovní složenkou.

V případě, že host nezaplatí řádně a včas zálohu za cenu pobytu, je toto považováno provozovatelem za zrušení rezervace hostem. Případné doplatky budou uhrazeny hostem nejpozději při ukončení pobytu. Provozovatel neakceptuje použití platebních karet.

Storno poplatky

Zrušení pobytu ze strany hosta (musí být provedeno písemnou formou, emailem, pokud není dohodnuto s provozovatelem jinak) – storno poplatek:

30 a více dnů 0% smluvní ceny
8 -29 dnů před nástupem 50% smluvní ceny
Do 7 dnů před nástupem 70% smluvní ceny
1 den před nástupem 100% smluvní ceny

Při přerušení pobytu nebo předčasném ukončení pobytu ze strany hosta se cena ani jakákoliv její část nevrací. Při stornování pobytu ze strany hosta bude zbylá část zálohy vrácena hostu do 5 pracovních dnů.

Všeobecné podmínky ubytování

Stravování

Vlastní vaření. Možnost stravování v restauraci cca 300m od chaty.

Doba příjezdu a odjezdu

Nástup na ubytování je, pokud není dohodnuto jinak s majitelem nebo správcem chaty, od 15:30 do 18:00 hodin. Ukončení pobytu je do 10:00 hodin (nutné dodržet s ohledem na úklid chaty pro další turnus).

Hosté jsou povinni před ukončením pobytu a předáním apartmánu/pokoje provést základní úklid, který spočívá v svlečení a složení ložního prádla z postelí, úklidu kuchyňské linky (umýt nádobí), vyprázdění ledničky a vynesení odpadu do popelnice. Pokud tak host neučiní, bude mu provozovatelem vyúčtován poplatek ve výši 200 Kč.

Při nástupu předá provozovatel hostu apartmán/pokoj v uklizeném stavu, host je povinen zkontrolovat vybavení apartmánu. Zároveň předá jednu sadu klíčů (klíč od vstupu do objektu, od vstupu do apartmánu/pokoje a sklepní koje). Všichni hosté vyplní při nástupu ubytovací kartu.

Při ukončení pobytu provozovatel s hostem zkontrolují stav apartmánu a vybavenosti. Neshledá-li provozovatel žádných závad, převezme provozovatel od hosta klíče. Host obdrží od provozovatele daňový doklad a potvrzení o přijetí hotovosti.

Pokud provozovatel zjistí při předání apartmánu závady způsobené hostem, je oprávněn náklady na odstranění závad ihned hostu vyúčtovat a host je povinen tyto náklady zaplatit. O závadách bude sepsán protokol.

Povinnosti hosta

• Při pobytu se řídit těmito všeobecnými podmínkami

• Vyvarovat se jednání, která by vedla k poškozování objektu, apartmánu/pokoje či jeho zařízení a vybavení

• Dodržovat zásady bezpečnosti (nezasahovat do elektroinstalace, bezpečná manipulace s otevřeným ohněm apod.)

• Host plně odpovídá za škody, které vznikly jeho přičiněním nebo zaviněním včetně všech ubytovaných v apartmánu/pokoji

• Zjistí-li host v průběhu pobytu jakoukoliv závadu, bez ohledu na to, zda ji způsobil sám či nikoliv, okamžitě vyrozumí provozovatele/správce chaty

• Vyvarovat se činnosti, které by nadměrně obtěžovaly okolí, odporovaly dobrým mravům či rušily noční klid (od 22,00 hod.)

• Hosté jsou plně odpovědní za vlastní zdraví, bezpečnost a své osobní věci včetně finančních prostředků, automobilu apod. po celou dobu trvání pobytu. Provozovatel neodpovídá za škody na zdraví či majetku hosta.

• Host se zavazuje dodržet přihlášený počet ubytovaných osob v apartmánu po dobu celého pobytu

• Po dobu pobytu udržovat apartmán, společné prostory, objekt a jeho okolí v čistotě, odpad třídit do předem označených nádob (plast, sklo, papír, ostatní odpad)

Uvnitř objektu je ZAKÁZÁNO kouřit!

• Není dovoleno přemísťovat vybavení apartmánu/pokojů a vynášení ložního prádla či nádobí mimo pokoje

• Nedodržení podmínek ze strany hosta může být důvodem k ukončení pobytu bez náhrady

Povinnosti provozovatele

• Umožnit hostu využití apartmánu po sjednanou dobu

• Předat hostu při nástupu apartmán/pokoj v provozuschopném stavu, uklizený, nikým neobývaný, se zajištěním dodávky teplé a studené vody včetně el. energie

• Hostovi poskytnout čisté a vyprané povlečení pro každé objednané lůžko

• Poskytnout nádobí k vaření a servírování pro stanovený počet osob

• Být po dobu ubytování klientů dostupný na mobilním telefonu

• Pokud vznikne ze strany provozovatele situace, která má za následek zhoršení podmínek ubytování hosta, má provozovatel za povinnost neprodleně provést všechna opatření, aby tuto situaci odstranil, eventuálně poskytl přiměřenou slevu z pobytu.

Pes a další drobná domácí zvířata

• Z hygienických důvodů a antialergických opatření je přítomnost domácích zvířat zakázána. V případě, že bude správcem chaty zjištěna přítomnost zvířete, zavazuje se host uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč/pobyt a náhradu nákladů za úklid po něm uvnitř i vně objektu. To nevylučuje nárok na náhradu z odpovědnosti za škody způsobené zvířetem.

Host zaplacením zálohové platby potvrzuje, že se s podmínkami seznámil, a že tyto podmínky akceptuje.

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto všeobecné podmínky kdykoliv změnit.

Tyto Všeobecné, platební, storno podmínky vstoupily v platnost a účinnost od 1.11.2019.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.